Vasalägret inställt!

Nu har vi tyvärr tagit det tråkiga beslutet att ställa in Vasalägret 2020 på grund av den rådande situationen av Covid-19.
Lägerledningen kommer att återkomma till hösten med mer information kring framtida genomförande av Vasalägret.
De scoutkårer som har betalt in lägeravgiften kommer så klart få lägeravgiften återbetald.
Skicka uppgifter för återbetalning till ekonomi@vasa2020.se. Skickas bankuppgifter för återbetalning in senast den 1 juni så kommer pengarna vara återbetalda innan den 14 juni.
Alla definitivanmälningar kommer att raderas och likaså gäller intresseanmälningarna.
Vill man som scoutkår ha fortsatt information kring lägret går det fylla i formuläret via länken nedan.

Vasalägret 2020 Canceled!

Now we have unfortunately made the sad decision to cancel the Vasalägret 2020 due to the current situation of Covid-19.
The camp committee will return in the autumn with more information about the future implementation of the Vasa camp.

The scout corps that have paid the camp fee will of course get the camp fee refunded.
Send information for refund to ekonomi@vasa2020.se. If bank details are sent in for repayment no later than 1 June, the money will be repaid before 14 June.

All final registrations will be deleted and the same applies to the registrations of interest.

If you as a scout group want further information about the camp, you can fill in the form in the link below.
For more information