Information kring Covid-19

Planeringen kring lägret kommer att fortsätta som vanligt och våran förhoppning är att kunna genomföra lägret i sommar.
Beslut ifall lägret genomföras eller inte kommer att tas ca 1 månad innan lägerstart.
Beslut kan även komma att tas tidigare.

Ifall lägret kommer bli inställt så kommer hela lägeravgiften betalas tillbaka, Detta gäller både avgiften för deltagare och funktionärer.
Fram tills ett beslutet kring genomförande är taget så gäller samma regler för återbetalning som har förmedlats sedan tidigare.

Vid ytterligare frågor skicka ett mejl till info@vasa2020.se

Information about Covid-19

Planning around the camp will continue as usual and our hope is to be able to complete the camp this summer.
Decide whether or not the camp will be implemented about 1 month before camp starts.
Decisions may also be taken earlier.

If the camp will be canceled then the entire camp fee will be refunded. This applies to both the fee for participants and volunteers.
Until a decision on implementation is made, the same reimbursement rules that have been communicated before apply.

For further questions send an email to info@vasa2020.se