Kalmar_Slott_Aug2011

Välkommen på sommarläger i Kalmar!

Definitivanmälan Scoutkår

Anmälan för Vasalägret 2020 kommer att öppna 1 mars och stänger 26 april. LÄKO valde att öppna anmälan senare än planerat, så de scoutkårer som lämnat intresse att delta hinner samla in anmälningarna innan anmälan öppnar.
Bakgrund till detta beslut är att lägret har fått in fler intresseanmälningar än vad som är möjligt att ta emot. Lägerområdet klarar att ta emot mellan 2000-3000 scouter.
Scoutkårer ifrån Dacke scoutdistrikt kommer att ha förtur till platser på lägret. Denna förtur gäller dock bara fram till 26 april, anmälan efter detta datum kan inte en plats garanteras.
Vi godtar inga anmälningar före den 1 mars.

För scoutkårer utanför Dacke scoutdistrikt gäller först till kvarn. Platserna kommer att tilldelas i den ordningen definitivanmälan kommer in till sekretariatet. Alla scoutkårer som skickar in definitivanmälan kommer få en bekräftelse på om man får delta eller inte. Bekräftelsen kommer komma efter den 26 april och senast 30 april.

Betalning

Betalning av deltagaravgifter ska ske kårvis till BG: 5242-1096. Viktigt att märka betalningen med kårens namn.
Scoutkårer inom Dacke scoutdistrikt betalar deltagaravgiften i samband med anmälan.
Scoutkårer utanför Dacke scoutdistrikt betalar deltagaravgiften i samband med att ni får en bekräftelse på er scoutkårs deltagande.

Pris

Hel vecka upptäckare och uppåt: 1300 SEK
Halv vecka spårare: 800 SEK
Ledarbarn 2 år och uppåt (som ej deltar i aktiviteter): 50kr per dag + 50 kr för lägertröja

 

Resa till och från Kalmar

Vill uppmana alla scoutkårer att i största möjliga mån åka tåg eller buss till Kalmar.
Det kommer att erbjudas busstransport från Kalmar centralstation till Stensö.
I Excel-filen finns möjlighet att anmäla preliminärt färdsätt till Kalmar.
Vi återkommer med detaljer kring resorna och in/utryckning i kommande lägerbrev.

För de scoutkårer som väljer att resa med flyg till Kalmar, så kommer det erbjudas busstransport från Kalmar flygplats. Detta måste anmälas till forlaggning@vasa2020.se. Anmälan ska då innehålla ankomsttid, antal scouter och vilken scoutkår.

Parkeringsplatser i närheten av lägerområdet är mycket begränsade.