Kalmar_Slott_Aug2011

Välkommen på sommarläger i Kalmar!

Lägerplatsen

Lägerplatsen för Vasalägret 2020 kommer vara på Stensö som ligger i södra Kalmar.
1989 var det scoutläger på denna platsen sist och var då Sveriges störst scoutläger med både svenska och utländska scouter.

Om Stensö

Stensö är ett av Kalmars mest välbesökta friluftsområden. På norra delen av Stensö finns en campingplats, en större badplats och minigolfbanor.
Området har använts som betesmark under flera hundra år. När betet var mer omfattande hade halvön en öppnare karaktär, med gles ekskog och torrängar med enbuskar. Numera är större delen av Stensö täckt av skog, men en fårhage finns på västra sidan. Den största delen av Stensö täcks av ekskog, medinslag av björk och asp.

Bilder på lägerområdet

Lägeräng

Lägeräng

Lägeräng

Badplatsen

Karta över Stensö. Lägerplatsen kommer vara i fårhagen.