Utmanarprogram

10 november, 2019 av Fredrik Jägerbrink

Nya beslut har tagits i samband med att nya önskemål som framkommit angående Utmanarnas deltagande på Vasalägret 2020. Detta innebär att utmanare kan delta på lägret både som deltagare och funktionär. Det kommer att finnas programaktiviteter i form av byggande och hajk samt en hubb för ledig tid.

Vi ser gärna att Utmanarna ändå även tar sig tid att hjälpa till som funktionär, innan, under och efter lägret. Vi erbjuder därför 100 kronors avdrag för varje pass man gör mellan 24/7-2/8 (lägertiden 27/7-1/8). Att vara funktionär är friviligt för utmanarna.