Vasalägret inställt!

17 maj, 2020 av Fredrik Jägerbrink
Nu har vi tyvärr tagit det tråkiga beslutet att ställa in Vasalägret 2020 på grund av den rådande situationen av Covid-19.
Lägerledningen kommer att återkomma till hösten med mer information kring framtida genomförande av Vasalägret.
De scoutkårer som har betalt in lägeravgiften kommer så klart få lägeravgiften återbetald.
Skicka uppgifter för återbetalning till ekonomi@vasa2020.se. Skickas bankuppgifter för återbetalning in senast den 1 juni så kommer pengarna vara återbetalda innan den 14 juni.
Alla definitivanmälningar kommer att raderas och likaså gäller intresseanmälningarna.
Vill man som scoutkår ha fortsatt information kring lägret går det fylla i formuläret via länken nedan.